Major Scientific Products Co.,Ltd.
Tel: 0-2570-8640, 0-2570-8774, 0-2570-8299, 081-821-1512

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนฟิก โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตจำหน่าย นำเข้าและส่งออก เครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องแลป ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องแลปโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สาธารณสุข มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย งานวิเคราะห์น้ำ งานด้านอาหาร ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา แลปรังสี ฟิสิกส์ แก๊สโครมาโตรกราฟฟี่ เราเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติงาน แลปเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะแลป ตู้แขวง เก้าอี้ และงานระบบสำหรับห้องปฏิบัติการ ระบบการกำจัดไอสารเคมีชนิดน้ำ ระบบการกำจัดไอสารเคมีชนิดกรองคาร์บอนทั้งแนวตั้งและแนวนอน ออกแบบห้อง Lab พ้อม อุปกรณ์ห้อง Lab ยินดีให้คำปรึกษาด้านห้อง Lab โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ภายใต้ปรัชญา คำนึงถึง ความปลอดภัยสูงสุด 

  • ผลิต-จำหน่าย ตู้ดูดไอสารเคมี (Fume Hood)ภายใต้ชื่อ SUPER FLOW และนำเข้าตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ (Ductless Hood) พร้อมบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงตู้ดูดไอสารเคมี ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ
  • ผลิต-จำหน่าย ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow)ภายใต้ชื่อ SUPER CLEAN และ พร้อมบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงตู้ปลอดเชื้อ
  • ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ล้างตัว ล้างตา ฉุกเฉิน (Emergency & Eye Wash Shower) พร้อมบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงผลิต-จำหน่าย ตู้เก็บสารเคมี (Storage Cupboard Acid) พร้อมบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุง ทั่วประเทศ
  • ผลิต-จำหน่าย เครื่องกวนเคมี (Magnetic Stirrer)
  • ผลิต-จำหน่าย โต๊ะวางเครื่องชั่ง (Balance Table) พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ
  • ผลิต-จำหน่าย ก๊อกน้ำ,ตัวดักตะกอน,สะดืออ่าง,อ่างไฟเบอร์กลาส สำหรับห้องปฏิบัติการ
  • ผลิต-จำหน่าย รถเข็นสแตนเลส ทุกแบบ (ตามแบบแนบ)


สินค้านำเข้า

  • สินค้านำเข้า โถแก้วดูดความชื้น (Borosilicate Glass) โถพลาสติกดูดความชื้น (Polypropylene Bowl)
  • สินค้านำเข้า ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ(Auto Desiccator)
  • สินค้านำเข้า ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส อ่าง PP (Polypropylene)